GUIDELINES

The paper must be written in Times New Roman font by using Microsoft Word. The followings must be considered before submission of the Paper.

THE LANGUAGE OF THE CONGRESS IS TURKISH AND ENGLISH.

1. Title Page

The title page should include the title, the name, institutional affiliation(s), full postal address, telephone/fax number and E-mail of each author as well as JEL classification and key words of the paper. If there is more than one author, indication should be made as to which author is responsible for correspondence.

2. The Title of the Paper

The title should be bold, first letters of the words capitalized, centered, and in Times New Roman 12 point. One space should appear before and after a title.

3. Author/Authors

The name and title of the author/authors should be right-aligned in Times New Roman 10 point below the title and the affiliations should be written as a footnote. Each of the author names should appear on a single line.

4. Abstract

Must not be more than 200 words and should be written in Times New Roman 10 point. Moreover, the keywords should be included at the end of abstract.

5. JEL Code

Please provide the appropriate Journal of Economic Literature Classification System code(s) under the abstract in Times New Roman 10 point and left-aligned.

JEL codes are available at https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel

6. Text

All papers should be on A4 – size paper and written in MS Word. The papers should not exceed 10 pages, be 1 – spaced and written in Times New Roman 11 point. The top, bottom and right margins are required to be 4 cm. and the left margin is required to be 3 cm. The pages should be enumerated.

7. Tables/Figures

Tables and Figures should be numbered consecutively in accordance with their appearance in the text. They should be editable and fit within the margins. The number and title of the Tables and Figures should be written in Times New Roman 10 point.

8. References

Book/Ebook References:

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000.

Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.

Svendsen, S. ve Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag.

In-text Citation:

 • (Jackson, 2019, p.7)
 • (Sapolsky, 2017, p.6; Svendsen & Løber, 2020, p.3)

Whole Edited Book:

Hygum, E., & Pedersen, P. M. (Eds.). (2010). Early childhood education: Values and practices in Denmark. Hans Reitzels Forlag. https://earlychildhoodeducation.digi.hansreitzel.dk/

Kesharwani, P. (Ed.). (2020). Nanotechnology based approaches for tuberculosis treatment. Academic Press.

Torino, G. C., Rivera, D. P., Capodilupo, C. M., Nadal, K. L., & Sue, D. W. (Eds.). (2019). Microaggression theory: Influence and implications. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119466642

In-text Citation:

 • (Hygum & Pedersen, 2010, p.12)
 • (Kesharwani, 2020, p.6)
 • (Torino et al., 2019, p.44)

Journal Article References:

Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” PLoS ONE, 13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972

In-text Citation:

 • (Jerrentrup et al., 2018, p.44)

Published/Unpublished Dissertation or Thesis References:

Kabir, J. M. (2016). Factors influencing customer satisfaction at a fast food hamburger chain: The relationship between customer satisfaction and customer loyalty (Publication No. 10169573) [Doctoral dissertation, Wilmington University].

References must be consistent with APA Style 7th Edition.

Tüm özet bildiriler ve tam metinler YALNIZCA aşağıda linki verilen form aracılığıyla gönderilmelidir.

https://forms.gle/QKKYds5qwAFkJs7n6

Bildiri Times New Roman formatında yazılmalıdır. Bildiri yazımında aşağıdaki konular dikkate alınmalıdır.

KONGRE DİLİ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE’DİR.

1. Başlık Sayfası

Başlık sayfası makalenin başlığını, yazar veya yazarların adını, bağlı bulunduğu kurum veya üniversitenin adını, tam posta adresini, telefon/faks numarasını, her bir yazarın E-posta adresini, JEL sınıflandırmalarını ve anahtar kelimeleri içermelidir. Birden fazla yazar olması durumunda yazışmaların hangi yazar ile yapılacağı belirtilmelidir.

2. Makalenin Başlığı

Başlık Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde, baş harfleri büyük ve ortalanarak yazılmalıdır. Başlıktan önce ve sonra birer boşluk bırakılmalıdır.

3. Yazar/Yazarlar

Başlığın altında sağa hizalı 10 punto büyüklüğünde unvanlarıyla birlikte yazılmalı ve dipnotta bağlı olduğu üniversite veya kurum yer almalıdır. Her yazarın ismi ayrı satırda yazılmalıdır.

4. Özet/Abstract

Özet 10 punto büyüklüğünde, 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Ayrıca konunun anahtar kelimeleri özetin sonunda yer almalıdır.

5. JEL Kodu

Özetin altında sola hizalı 10 punto büyüklüğünde JEL sınıflandırılmasına göre eserlerin kodlaması yapılmalıdır.

JEL Kodları için: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel.

6. Metin

A4 boyutunda MS Word programında, 11 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarından sağ, üst ve alt 4 cm, sol 3 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Bildiriler 10 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

7. Tablo/Şekil

Tablo ve şekillerin üzerinde 10 punto tek aralık şeklinde numaralandırma ve başlık yer almalıdır.

8. Referanslar

Referans Verme Formatı

Örnekler:

Kaynakça’da Kitap Referansları:

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000.

Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.

Svendsen, S., ve Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag.

Metin İçinde Kitap Referansları:

 • (Jackson, 2019, s.7)
 • (Sapolsky, 2017, s.6; Svendsen ve Løber, 2020, s.3)

Kaynakça’da Editoryal Kitap Referansları:

Hygum, E., ve Pedersen, P. M. (Eds.). (2010). Early childhood education: Values and practices in Denmark. Hans Reitzels Forlag. https://earlychildhoodeducation.digi.hansreitzel.dk/

Torino, G. C., Rivera, D. P., Capodilupo, C. M., Nadal, K. L., ve Sue, D. W. (Eds.). (2019). Microaggression theory: Influence and implications. John Wiley ve Sons. https://doi.org/10.1002/9781119466642

Metin İçinde Editoryal Kitap Referansları:

 • (Hygum ve Pedersen, 2010, s.12)
 • (Kesharwani, 2020, s.6)
 • (Torino et al., 2019, s.44)

Kaynakça’da Dergi Referansları:

Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., ve Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” PLoS ONE, 13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972

Metin İçinde Dergi Referansları:

 • (Jerrentrup vd., s.12).

Kaynakça’da Yayınlanmış ve Yayınlanmamış Tez Referansları:

Kabir, J. M. (2016). Factors influencing customer satisfaction at a fast food hamburger chain: The relationship between customer satisfaction and customer loyalty (Publication No. 10169573) [Doctoral dissertation, Wilmington University].

İnternet Bağlantısı Referansları:

Yazarlar, asgari olarak kullandıkları internet bağlantısı referanslarının tam bağlantı adresini ve bu bağlantıya yapılan son erişimin zamanını belirtmelidir. Eğer biliniyorsa, aynı zamanda, yazar isimleri, tarihler, kaynak yayım referansları gibi bilgiler de verilmelidir. İnternet bağlantısı referansları (örneğin referans listesinden hemen sonra) ayrıca listelenebilir ya da referans listesine eklenebilir.

Ayrıntılı bilgi için: APA Style 7th Edition.

Kabul Edilen Bildiriler Kongre Bildiri Kitabında Yayınlanacaktır.