Submission Guidelines

All abstracts and full paper submissions should ONLY be addressed to the following e-mail address:
genclerle360@cbu.edu.tr
The paper must be written in Times New Roman font by using Microsoft Word. The followings must be considered before submission of the Paper.
THE LANGUAGE OF THE CONGRESS IS TURKISH AND ENGLISH
1. Title page
The title page should include the title, the
name, institutional affiliation(s), full postal address, telephone/fax number and E-mail of each author as well as JEL classification and key words of the paper. If there is more than one author, indication should be made as to which author is responsible for  correspondence.
2. The Title of the Paper
The title should be bold, first letters of the words capitalized, centered, and have a Times New Roman font of 12. One space should appear before and after a title
3. Author/Authors
The name of the author /authors should be after the title of the page font of 10 and the affiliations should be written as a dip note. Each of the author names should appear on a single line
4. Abstract
Must not be more than 200 words and should be written in Times New Roman font of 10.
5. JEL Code
Please provide the appropriate Journal of Economic Literature Classification System code(s) under the abstract. JEL codes are available at http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.
6. Text
All papers should be on A4 – size paper and written in MS Word. The papers should not exceed 10 pages, be 1 – spaced and written in Times New Roman with a font size of 11.
7. Tables/Figures
Tables should be included in the document. Tables should be numbered consecutively as Table 1 and so on. Tables must be editable and fit within the margins The font of data in the table should be set to Times New Roman ten. Figures should be included in the document and must be editable. Figures should be numbered consecutively like Figure 1: and so on
8. References
References must be consistent with Harvard Style. The references in the text must be given as author-date style.
KONGRE DİLİ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ’DİR.
Kongre Özet Gönderim Adresi:
genclerle360@cbu.edu.tr
Bildiri Times New Roman formatında yazılmalıdır. Bildiri yazımında aşağıdaki konular dikkate alınmalıdır.
1. Başlık Sayfası
Başlık sayfası makalenin başlığını, yazar veya yazarların adı, bağlı bulunduğu kurum veya üniversitesin adı, tam posta adresi, telefon/fax numarası, her bir yazarın e – mail adresi (birden fazla yazar olduğu durumda yazışmaların yapılacağı yazarın  belirtilmesi)
2. Makalenin Başlığı
12 punto büyüklüğünde baş harfleri büyük ortaya yazılmalıdır.
3. Yazar/Yazarlar
Başlığın altında sağa hizalı 10 punto büyüklüğünde unvan larıyla birlikte Yazılmalı ve dipnotta bağlı olduğu üniversite veya kurum yer almalıdır.
4. Özet/Abstract
10 punto büyüklüğünde 200 kelimeyi geçmeyecek Türkçe ve İngilizce olarak özet yazılmalıdır. Ayrıca konunun anahtar kelimeleri özetin sonunda yer almalıdır.
5. JEL Kodu
Özetin altında altında sola hizalı 10 punto büyüklüğünde JEL sınıflandırılmasına göre eserlerin kodlaması yapılmalıdır.
6. Metin
A4 boyutunda MS Word programında, 11 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarından sağ, üst ve alt 4
cm, sol 3 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Bildiriler 10 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
7. Tablo/Şekil
Tablo ve şekillerin üzerinde 10 punto tek aralık şeklinde numaralandırma ve başlık yer almalıdır.
8. Referanslar
Metin içerisinde referanslar yazar – yıl formatında verilmelidir. Kaynakça Harvard Yazar Yıl sistemiyle tutarlı olarak  gösterilmelidir
Kabul Edilen Bildiriler Kongre Bildiri Kitabında Yayınlanacaktır.